szkolenia biznesowe
Oto przykładowe tematy warsztatów psychoedukacyjnych:
 
  • Jak zmniejszyć wpływ stresu na efektywność osobistą.
  • Dopasowanie stylu przywódczego do potrzeb i możliwości pracowników.
  • Jak budować poczucie przynależności i sens pracy w organizacjach.
  • Jak utrzymać równowagę pomiędzy pracą, a życiem osobistym.
  • Budowanie dojrzałości w przyjmowaniu i dawaniu feedbacku.
  • Jak odbudowywać zaufanie w zespołach.

Szukasz czegoś innego?