coaching indywidualny

Interaktywny, kreatywny proces rozwojowy w formule cyklu spotkań „jeden na jeden” służący odkrywaniu, uwalnianiu, wzmacnianiu osobistego potencjału.

Korzyści płynące z tej formy współpracy:

  • zbudowanie i wzmocnienie pewności siebie,
  • wyzwolenie osobistego potencjału i umiejętności,
  • identyfikacja swoich zasobów jak i ograniczeń,
  • wzmacnianie w obszarze decyzyjności i sprawczości
  • zbudowanie zaufania do dokonywanych wyborów

Szukasz czegoś innego?