coaching grupowy

Jest to współpraca rozwojowa skupiona na całym zespole.

Korzyści wynikające z tej formy współpracy

  • wzmocnienie organizacji poprzez rozwój kluczowych dla niej pracowników: menedżerów i liderów
  • wzrost efektywności pracowników, zwiększenie ich zaangażowania i motywacji
  • usprawnienie pracy zespołowej i procesów komunikacyjnych w zespole
  • zwiększenie świadomości celów i wartości firmy wśród pracowników

Szukasz czegoś innego?