akademia managera

Akademia Managera to autorski program rozwoju kompetencji managerskich dostosowany do potrzeb organizacji, uwzględniający jej oczekiwania wobec managerów, misję, wizję i wartości organizacji oraz aktualne cele biznesowe.

Korzyści płynące z tej formy współpracy:

  • podniesienie świadomości stylów przywódczych
  • podniesienie świadomości procesów grupowych – ich zasad, funkcji i dynamiki
  • wzmocnienie własnej asertywności
  • wdrożenie feedbacku jako jednej z metod skutecznej komunikacji

Szukasz czegoś innego?